AI Lerend Netwerk

Evenwicht ligt samen met Stebo en Kessels&Smit aan de basis van het Appreciative Inquiry Lerend Netwerk. Het AI-lerend netwerk bouwt verder op het succesvolle Lerend Netwerk ‘Ontwikkelen vanuit talent en bezieling’. Bijna 100 mensen uit een vijftigtal organisaties leerden in de periode 2008-2009 hoe ze in hun organisatie vernieuwingen konden introduceren om het talent en de bezieling van medewerkers meer ruimte te geven. Dit netwerk werd als project gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Alles over deelnemers, activiteiten, inzichten en resultaten vind je op www.talent-bezieling.be 

De inhouden en werkvormen in dit netwerk bleken zo krachtig dat de initiatiefnemershet niet bij dit éne project wilden laten… In een wereld in volle verandering, waar het zoeken is naar nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en innoveren wil dit AI-Lerend Netwerk een bijdrage leveren. De tweede editie van het netwerk loopt van oktober 2011 tot september 2012. Hou het in de gaten op www.ailerendnetwerk.be

Leave a Reply