Leidinggeven

Leidinggeven is het doel kennen en anderen helpen zich in dit doel te herkennen en er samen aan te bouwen. Leidinggeven is complex en doet beroep op veel aspecten van een persoon. Weten wat er nodig is om een goed leider te worden lijkt ons niet voldoende. Daarom ontwikkelde Evenwicht een opleidingsformule waarbij zowel de nodige kennis en vaardigheden aan bod komen, als de individuele ontwikkelingsnoden.

Concreet:

  • een basisreeks van collectieve opleidingssessies,
  • die aangevuld worden met 2 individuele sessies per persoon.
  • De opleiding ‘leidinggeven’ gebeurt op vraag van een organisatie of bedrijf en wordt bij voorkeur aangereikt aan homogene groepen.

Leave a Reply