Evenwicht bemiddelt bij conflict

Bemiddeling is een basishouding en methode om conflicten op te lossen met de ondersteuning van een ‘derde’ bemiddelaar. De bemiddelaar is een derde partij die tijdelijk aan een systeem wordt toegevoegd. Zijn aanwezigheid schept ruimte en maakt iets nieuws mogelijk tussen de betrokkenen. De bemiddelaar helpt de betrokken partijen met elkaar te ‘middelen’, te ‘dialogeren’. De bemiddelaar schept voorwaarden en een duidelijk kader waarbinnen de betrokken conflictpartijen met elkaar in gesprek gaan. Men volgt in bemiddeling een gestructureerd proces met een aantal specifieke stappen om alzo het conflictverhaal te de-construeren en te transformeren naar een samenwerkingsverhaal.

De bemiddelaar installeert ‘meerzijdige partijdigheid’
en helpt de betrokkenen de obstakels te verhelderen die een oplossing van het conflict in de weg staan. Zijn deskundigheid is gericht op het herstel van een goede verstandhouding en het vinden van een oplossing door de partijen in conflict zelf. De partijen in conflict spelen de hoofdrol: de oplossing moeten zij zelf aanbrengen en accepteren.

De bemiddelaar kan geen ‘resultaatsverbintenis’ aangaan, maar een ‘inspanningsverbintenis’. Een bemiddelingsinterventie is wellicht één van de krachtigste interventies in en tussen teams omdat het een interventie betreft die er écht toe doet.

Leidinggevenden faciliteren relaties.
Leidinggevenden geven niet alleen leiding aan medewerkers, maar vooral aan ‘relaties tussen medewerkers’. Ze dienen hun medewerkers te coachen en te begeleiden in het omgaan met paradoxen en spanningen. Bemiddelingsvaardigheden voor leidinggevenden zal in de toekomst één van de belangrijkste vaardigheden worden.

Evenwicht heeft de expertise en telt in haar samenwerkingsverband enkele officieel erkende bemiddelaars in haar rangen. Onze bemiddelingsinterventies zijn altijd op maat.  Als ‘derde’ persoon ondersteunen we de ontknoping van een conflict tussen 2 of meerdere personen binnen een team of tussen meerdere personen van diverse teams.

Leave a Reply