Verhalen geven betekenis, verbinding en richting

Storytelling is het vinden, vormen en vertellen van levendige en persoonlijke verhalen waarin als vanzelf belangrijke en onderling verbonden gebeurtenissen, betekenissen en emoties vervat zijn. Storytelling wordt in organisaties gebruikt om concreet te maken wat abstract is, om aan te zetten tot actie, om te verbinden en om betekenis te geven. Organisatieverhalen zijn uitermate geschikt om inzicht te verkrijgen, veranderingsprocessen in gang te zetten, gedrag te veranderen, kennis over te dragen, toekomstperspectief te verhelderen, te enthousiasmeren en leerprocessen te versterken.

Storytelling in organisaties wordt gebruikt bij onderzoek, veranderingsprocessen, communicatie en leerprocessen. Storytellers leggen zich toe op het vinden van verhalen, het faciliteren van het vertellen (en doorvertellen) van verhalen en op het vormen of co-creëren van betekenisvolle verhalen.
Verhalen voegen een belangrijke dimensie toe aan de doorgaans objectieve en meetbare kennis die we gewend zijn te gebruiken in organisaties. Verhalen scheppen samenhang tussen feiten en emotie, tussen gedrag en context. Een verhaal is een samenhangend geheel van gebeurtenissen en ervaringen die betekenisvol zijn voor de verteller en interesse en emotie opwekken bij de lezer of luisteraar. Die samenhang zorgt voor een diepgaander inzicht in wat er werkelijk speelt.

Storytellers brengen in functie van een bepaald vraagstuk, een thema en een doelstelling echte verhalen naar boven, en/of vormen samen met de betrokkenen een gewenst toekomstbeeld in de vorm van een levendig en aantrekkelijk toekomstverhaal.

Boeiende hands-on literatuur over Storytelling:

  • Ina Vandeweyer, Storytelling, verhalen vertellen kan iedereen, Davidsfonds, 2009
  • Suzanne Tesselaar en Annet Scheringa, Storytelling handboek, Boom, 2009

de Evenwicht-storyteller is Griet Bouwen.

Leave a Reply