Jobcoaching

Jobcoaching is geschikt voor werknemers die belemmeringen ondervinden in het functioneren op het vlak van werk. Jobcoaching kan over specifieke onderwerpen gaan zoals bv. omgaan met stress, beter communiceren, beter leidinggeven, omgaan met belemmerende overtuigingen…
Jobcoaching is meestal op vraag van de werkgever in samenspraak met de werknemer en gericht op:

  • Het verwerven van zelfinzicht om sterktes en ontwikkelpunten beter te detecteren.
  • Het ontwikkelen van het potentieel van de medewerker, zodat kwaliteiten en talenten beter inzetbaar zijn.
  • Het werken aan de ontwikkelpunten,om beter te kunnen functioneren.
  • Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.


Leave a Reply