Evenwicht(ig) organiseren


We leven in een turbulente, complexe, snel veranderende wereld en maatschappij.
Onze organisaties maken deel uit van deze omgeving, meer nog, ze bepalen mede de richting waarin en de manier waarop we met zijn allen samenleven en samen werken. De huidige tijd leert ons dat organisaties niet meer kunnen gezien worden als gesloten systemen, waar enkel oog is voor “harde” output (productie, winst, ….) en waar vooral aandacht is voor processen die gericht zijn op efficiëntie, controle en beheersing (organisaties als machines).

Wij willen organisaties zien als levende organismen, lerende systemen…
… systemen die zichzelf ontwikkelen en onderhouden. Wij zien organisaties als open, sociale systemen, waar waarden als vertrouwen, betrokkenheid, verbinding en co-creatie de plaats innemen van angst,controle en eenzijdige beheersing. Mensen (medewerkers en andere stakeholders) “maken” de organisatie. Mensen zitten niet in een organisatie, de organisatie zit in “de mensen”. De organisatie is een “sociaal construct” dat we telkens opnieuw (kunnen) creëren.

We willen bouwen aan organisaties waar werk niet alleen gaat over inkomen, >
maar een “vervulling” geeft, waar mensen zich geen zorgen maken over het aantal jaren dat ze nog moeten werken tot hun pensioen. Ze denken niet in termen van “moeten” , maar in termen van “willen”. Het werk geeft hen voldoening, energie, is leuk en inspirerend. Het geeft uitdrukking aan hun talenten, die de basis vormen voor creativiteit en innovatie. Het is een uitdaging om organisaties zo in te richten dat de kwaliteiten van de medewerkers zo goed mogelijk tot hun recht komen, zodat individu en organisatie er wel bij varen.

En uiteraard moeten bedrijven en organisaties output leveren in termen van kwaliteitsvolle producten, diensten met toegevoegde waarde, continuïteit en/of winst. En is het nodig dat hiervoor de meest aangewezen en efficiënste systemen, processen en tools voor worden ingezet.  Bij Evenwicht gaan we er van uit dat enkel organisaties, waar er op een Evenwichtige wijze aandacht wordt besteed aan de 4 kwadranten van het geheel, op lange termijn positieve en krachtige resultaten boeken voor People, Profit en Planet.

Evenwicht wil organisaties helpen bij vraagstukken en uitdagingen zoals :

  • Integratie en/of fusieprocessen van organisaties
  • Zoektocht naar “de bestaansreden” van een organisatie (Missie)
  • Samen zoeken naar een duurzame toekomst
  • Opzetten van processen van betrokkenheid en co-creatie binnen organisaties
  • Op zoek gaan naar kernkwaliteiten van een afdeling of organisatie

In ons begeleidingswerk omtrent organisatie-ontwikkeling laten we ons o.a. inspireren door :

  • Appreciative Inquiry
  • Theory U
  • Cubrix (een perspectief gebaseerd op o.a. Spiral Dynamics)
  • Sociaal constructionisme

 

Leave a Reply