Implacement en competentieontwikkeling van werknemers

Implacement besteedt aandacht aan de doorstroom in het eigen bedrijf of organisatie. Dit kan wanneer bv bepaalde functies wegvallen of een interne heroriëntatie nodig is. Implacement kan ook uitmonden in een outplacementtraject, of een loopbaanheroriëntering.

Soms kan het nodig zijn om individueel bepaalde competenties te trainen, bv rond transparant communiceren, samenwerken, feedback geven. Implacement en competentieontwikkeling zijn facetten van een doordachte interne loopbaanbegeleiding.

Ze helpen de werknemer stappen zetten in zijn loopbaan, en aansluiting te vinden of te houden bij de context waarin hij werkt.

Leave a Reply