Inspirerend samenwerken met RESOC-Mechelen

Een constructieve samenwerking met de projectontwikkelaars van RESOC-Mechelen leidde tot de ontwikkeling van enkele innoverende begeleidingsvormen voor uitdagende doelgroepen zoals jonge laaggeschoolde vrouwen, en later ook jongens en voor oudere werkzoekenden. Doel van al die projecten: een job-objectief dat past bij de totale persoon en een duurzaam karakter heeft.

“Oud en wijs genoeg”: Voor oudere werkzoekenden ontwikkelden we een intensieve begeleidingsweek waarin mensen fundamenteel in contact kunnen komen met de kracht van hun levensfase, hun archetype en energiebronnen.

“Jobs in vrouwenhanden” en “Bias”: Voor laaggeschoolde jonge vrouwen met heel diverse culturele achtergrond creeerden we een gelijkaardig aanbod helemaal afstemd op hun leefwereld. Hetzelfde gebeurde een tijd later  voor een gelijkaardige groep van jongens. Beide projecten werden ook in schoolomgeving toegepast.

Leave a Reply