Vlaams Nederlandse AI ontmoetingen

De Appreciative Inquiry Praktijkgemeenschap bloeit. Zowel in Vlaanderen als Nederland ervaren we sterke kiemen van een waarderend onderzoekende beweging. Op talloze plekken zetten AI-praktijkmensen de schouders onder de nodige (r)evoluties in leren, werken, organiseren, samenleven en maatschappij-opbouw. Mensen van Evenwicht namen samen met de werf en het Nederlande AI100 het initiatief tot een tweetal ontmoetingen per jaar. Daarmee bouwen we aan verbinding tussen en verdieping van Appreciative Inquiry-praktijken in Vlaanderen en Nederland. Het netwerk staat daarom open voor professionals en vrijwilligers die al vertrouwd zijn met de principes en praktijk van Appreciative Inquiry.

Een volgende netwerkontmoeting gaat door op 5 juni 2012, van 17 tot 21 uur te Eindhoven.  Inschrijven kan hier. Voor meer informatie kan je terecht bij Griet Bouwen.

Leave a Reply