Storytelling & burnout preventie

Hoe maak je van een (bijna) burnout een kans op verbinding, begrip en gezamenlijke groei? Hoe ga je als organisatie om met die golf van persoonlijke emoties die zich tegen het geheel lijken te richten? Evenwicht zet daarvoor storytelling in, in samenwerking met Axiomnieuws. We deden het bijvoorbeeld al in een Vlaamse vestiging van een hoog-technologisch bedrijf. Samen met medewerkers die een burnout doormaakten, boetseren we hun beleving tot een verhaal. En met die verhalen knopen we gesprekken aan, zodat de verbinding weer ontstaat.

Eén op acht!

Naar schatting één op acht van de Vlaamse werknemers kampt met burnout of is erdoor bedreigd. Ze kampen met chronische vermoeidheid, extreme stress, paniekaanvallen tot apathie, cynisme en gevoelens van groeiende onmacht. Burn-out treft meestal werknemers die hun werk heel belangrijk vinden, er veel van verwachten en er veel voor over hebben. Deskundige mensen, met doorgaans stevige schouders. Mensen die in gezonde omstandigheden kwaliteitsvol werk leveren, resultaten bereiken en groei mogelijk maken. En wanneer burn-out toeslaat kan er plots niets meer. Dat is moeilijk te begrijpen en te accepteren. Zowel voor de medewerker zelf als voor de omgeving waarin hij of zij werkt.

Wat eerst kapot gaat is verbinding

Nog teveel is burn-out het begin van het einde van iemands loopbaan in die organisatie, dat bedrijf. En dat is best jammer, want organisaties verliezen daardoor vaak toegewijde en sterke medewerkers. Veel is terug te brengen tot het herstellen van verbinding. Verwarde emoties zorgen al eens voor ongenuanceerde uitspraken. Die blijven hangen en gaan een eigen leven leiden. Voor collega’s en leiders is het vaak net zo moeilijk om geduldig te blijven en open in te gaan op wat de collega in kwestie doormaakt.

Verhalen die communicatie op gang trekken.

Met storytelling willen we helpen die communicatie weer op het spoor te zetten, in de vorm van verhalen die de mensen zelf vertellen. We schrijven die verhalen in een vorm die toont wat achter de perceptie schuilgaat. Verhalen over gebeurtenissen en hun toegedichte betekenis, verhalen ook over hoe de toekomst er kan uitzien. Verhalen over wat de mensen in het proces van burnout leren over zichzelf en hun relaties tot de omgeving.

Uiteindelijk worden die verhalen een middel om opnieuw verbinding tot stand te brengen tussen de persoon en zijn leidinggevende, zijn team en organisatie. Verhalen als aanzet tot meer verhalen, tot het delen van soms moeilijke kwesties in een dialoog waarin samen betekenis geven, leren en toekomst maken voorop staat.

Inzicht krijgen in aanleidingen van burn-out

Naast verbinding tot stand brengen, doen échte verhalen nog iets: ze maken helder waar het fout ging en wat helpt om er weer bovenop te geraken. Daarmee krijgt het bedrijf unieke ‘sleutels’ in handen om een passende burn-outpreventie vorm te geven. Objectieve data levert storytelling niet op, wél kwalitatieve gegevens: een inzicht in gebeurtenissen, betekenis, stoornissen in communicatie en hoe die weer op gang brengen. Wellicht helpt dat om -tenminste in dat specifieke bedrijf – op tijd te zien dat er iets schort, en zorgzame maatregelen te nemen die erger voorkomen en beterschap mogelijk maken.

Dit project loopt in samenwerking met Axiomnieuws.

Leave a Reply