Bemiddeling

Conflicten verstoren de sfeer, kunnen uit de hand lopen en de mensen neerwaarts meezuigen. Kleine ruzies, opgekropte frustraties of onuitgesproken spanningen die escaleren tot een onoverbrugbaar conflict. De prijs die organisaties hiervoor betalen is groot: inefficiëntie, ziekteverzuim, stress, burn-out, demotivatie, ontslag, inadequate mutaties. Het ‘conflictpotentieel’ in organisaties neemt toe. Medewerkers lijken meer en meer moeilijkheden te hebben met het constructief kunnen omgaan met ‘verschillen’. Verschillen in stijl, meningen, rollen, verantwoordelijkheden, mens- en wereldbeelden, overtuigingen. Evenwicht helpt verschillen overbruggen, conflicten ombuigen tot kracht.

Evenwicht bemiddelt bij conflict

Evenwicht bemiddelt bij conflict

Bemiddeling is een basishouding en methode om conflicten op te lossen met de ondersteuning van een ‘derde’ bemiddelaar. De bemiddelaar is een derde partij die tijdelijk aan een systeem wordt toegevoegd. Zijn aanwezigheid schept ruimte en maakt iets nieuws mogelijk tussen de betrokkenen. De bemiddelaar helpt de betrokken partijen met elkaar te ‘middelen’, te ‘dialogeren’. De […]