Coaching

Evenwicht coacht mensen die het dynamisch evenwicht in hun leven en /of hun werk willen herstellen, of op zoek zijn naar nieuwe horizonten. Natuurlijk is elke coaching uniek en wordt er sterk gefocust op de werkelijke vraag van de klant. Is er nood een integere aandacht voor het probleem of gaan we door een intensief traject in de richting van een sterk gewenst toekomstbeeld, dat spreken we telkens opnieuw af. Alle medewerkers van Evenwicht zijn degelijk opgeleid en combineren jarenlange ervaring in coaching. We vertrekken vanuit kracht die er al is, om mensen te ondersteunen in de ontplooiing van wie ze zijn en wat ze te doen hebben in hun leven.

Implacement en competentieontwikkeling van werknemers

Implacement en competentieontwikkeling van werknemers

Implacement besteedt aandacht aan de doorstroom in het eigen bedrijf of organisatie. Dit kan wanneer bv bepaalde functies wegvallen of een interne heroriëntatie nodig is. Implacement kan ook uitmonden in een outplacementtraject, of een loopbaanheroriëntering. Soms kan het nodig zijn om individueel bepaalde competenties te trainen, bv rond transparant communiceren, samenwerken, feedback geven. Implacement en […]