Coaching

Evenwicht coacht mensen die het dynamisch evenwicht in hun leven en /of hun werk willen herstellen, of op zoek zijn naar nieuwe horizonten. Natuurlijk is elke coaching uniek en wordt er sterk gefocust op de werkelijke vraag van de klant. Is er nood een integere aandacht voor het probleem of gaan we door een intensief traject in de richting van een sterk gewenst toekomstbeeld, dat spreken we telkens opnieuw af. Alle medewerkers van Evenwicht zijn degelijk opgeleid en combineren jarenlange ervaring in coaching. We vertrekken vanuit kracht die er al is, om mensen te ondersteunen in de ontplooiing van wie ze zijn en wat ze te doen hebben in hun leven.

De leider gecoacht

De leider gecoacht

Voor een leidinggevende is een coach een onafhankelijk baken in een soms woelige zee. Vrijuit spreken, reflecteren, stilstaan om dan weer sterker door te gaan. We coachen meestal ergens buiten de organisatiemuren. De natuur is een unieke plek om vrij na te denken en op nieuwe ideeën te komen. Alle onderwerpen kunnen tijdens een coachingsgesprek […]

Jobcoaching

Jobcoaching

Jobcoaching is geschikt voor werknemers die belemmeringen ondervinden in het functioneren op het vlak van werk. Jobcoaching kan over specifieke onderwerpen gaan zoals bv. omgaan met stress, beter communiceren, beter leidinggeven, omgaan met belemmerende overtuigingen… Jobcoaching is meestal op vraag van de werkgever in samenspraak met de werknemer en gericht op: Het verwerven van zelfinzicht […]

Evenwicht bemiddelt bij conflict

Evenwicht bemiddelt bij conflict

Bemiddeling is een basishouding en methode om conflicten op te lossen met de ondersteuning van een ‘derde’ bemiddelaar. De bemiddelaar is een derde partij die tijdelijk aan een systeem wordt toegevoegd. Zijn aanwezigheid schept ruimte en maakt iets nieuws mogelijk tussen de betrokkenen. De bemiddelaar helpt de betrokken partijen met elkaar te ‘middelen’, te ‘dialogeren’. De […]