Organisatie-ontwikkeling

De essentie van een organisatie-onwikkelproces zit niet in de gewenste organisatorische veranderingen, maar in het proces van verbinding met de waarden en met elkaar, en in het gezamenlijk formuleren van een doel en de weg er naartoe. De organisatieverandering of ontwikkeling is de uitkomst van dit proces.

Evenwicht(ig) organiseren

Evenwicht(ig) organiseren

We leven in een turbulente, complexe, snel veranderende wereld en maatschappij. Onze organisaties maken deel uit van deze omgeving, meer nog, ze bepalen mede de richting waarin en de manier waarop we met zijn allen samenleven en samen werken. De huidige tijd leert ons dat organisaties niet meer kunnen gezien worden als gesloten systemen, waar […]

Verhalen geven betekenis, verbinding en richting

Verhalen geven betekenis, verbinding en richting

Storytelling is het vinden, vormen en vertellen van levendige en persoonlijke verhalen waarin als vanzelf belangrijke en onderling verbonden gebeurtenissen, betekenissen en emoties vervat zijn. Storytelling wordt in organisaties gebruikt om concreet te maken wat abstract is, om aan te zetten tot actie, om te verbinden en om betekenis te geven. Organisatieverhalen zijn uitermate geschikt […]