Storytelling

Verhalen scheppen betekenis en samenhang. Organisaties zijn verzamelingen van verhalen. Verhalen van herinneringen, gebeurtenissen en ervaringen. Met behulp van storytelling verbinden we medewerkers met elkaar en met de organisatiemissie.

Storytelling & burnout preventie

Storytelling & burnout preventie

Hoe maak je van een (bijna) burnout een kans op verbinding, begrip en gezamenlijke groei? Hoe ga je als organisatie om met die golf van persoonlijke emoties die zich tegen het geheel lijken te richten? Evenwicht zet daarvoor storytelling in, in samenwerking met Axiomnieuws. We deden het bijvoorbeeld al in een Vlaamse vestiging van een […]

Verhalen geven betekenis, verbinding en richting

Verhalen geven betekenis, verbinding en richting

Storytelling is het vinden, vormen en vertellen van levendige en persoonlijke verhalen waarin als vanzelf belangrijke en onderling verbonden gebeurtenissen, betekenissen en emoties vervat zijn. Storytelling wordt in organisaties gebruikt om concreet te maken wat abstract is, om aan te zetten tot actie, om te verbinden en om betekenis te geven. Organisatieverhalen zijn uitermate geschikt […]