Kristel Franssen

Als je een beukenootje bent, denk dan niet ‘was ik maar een hazelnoot’, maar ga de grond in, zorg dat je zon en water krijgt en groei. Word een beukenboom!

In het water spiegelt zich het zijn en worden. In dartele kolkjes.

Mensen in hun kracht zien staan. Daar kan ik zo ongelooflijk van genieten. Mensen die terugkomen bij hun innerlijke kompas, die dat kompas vaak voor het eerst in hun leven vinden. De beweging naar binnen maken, naar de ziel, naar bezieling, is verbinding maken met zichzelf. Dan ontstaat een andere beweging naar buiten. Een beweging van verbondenheid met andere mensen en met de planeet. Dan gaan mensen evenwicht brengen, in evenwicht leven.

Ik ben opgeleid als maatschappelijk assistent en psycholoog, waardoor mijn aandacht als van nature zowel naar de diepte van de mens als de breedte van de samenleving gaat. Therapeutisch meegaan met mensen en coachen van teams brachten me de intensiteit en het meebeleven van het proces van zijn en worden.

In mijn werk ervaar ik dat de toegang tot het hart makkelijker wordt in contact met de natuur. Wanneer ik bijvoorbeeld al wandelend een coachingsgesprek voer, zie ik hoe iemand zichzelf weer terugvindt,  zich weer verbonden voelt met anderen, de maatschappij, de wereld. Ik kies er heel bewust voor om waarderend te spreken, te handelen, te zijn.  Waarderend zijn is kijken naar wat wél goed gaat, inzoomen op kracht, bezieling, energie.

Met het gebruik van creatieve uitdrukkingsvormen probeer ik het creatieve denken op gang te brengen zonder woorden, maar met de taal van het doen, de taal van het beeld.  Ik zie dan dat mensen inzichten krijgen zonder woorden. Ze vinden beelden, sporen, oplossingen op een heel ander niveau.  Creatief zijn brengt de rechterhersenhelft weer in verbinding met het geheel. Het is een vorm van evenwicht herstellen. Zo creëren we weer ruimte om –net zoals we als kind deden- vanuit onze bron te gaan leven.

Ik zie mijn werk als het ontwikkelen van bewustzijn.  Mensen helpen zichzelf weer graag te zien, mild te worden voor zichzelf, zodat ze ook mild kunnen zijn voor anderen.  Ik stimuleer mensen om te ontdekken waar hun kracht zit, waar ze energie van krijgen. Ik inspireer hen in contact te komen met hun eigen zingevende doelen, hun idealen. Dat is wat ik bedoel met het innerlijke kompas.

Coaching

Ik inspireer en steun mijn coachees om in hun kracht gaan staan, ballast op teruimen, kwaliteiten te ontwikkelen. Geduld geeft vertrouwen. Vragen helpen mensen om tot bloei te komen. En ik gebruik ook de spiegel van confrontatie. En de verantwoordlijkheid blijft waar ze hoort: bij de coachee. Ik vind het belangrijk te zien dat mensen echt actie ondernemen. Ik geniet als ik iemand stappen zie zetten en dingen zie doen waardoor ze groeien, zichzelf overtreffen en zelf verwonderd zijn.

Ik doe loopbaancoaching, Life-coaching, persoonlijke coaching en ook teamcoaching. Op vraag van een individu, een groep of organisatie.

Wandelcoaching

Wandelcoaching is samen met mijn coachee(s) de natuur in trekken, in beweging zijn. Dan kunnen we  de natuur en de natuurwijsheid gebruiken als metafoor voor onze eigen binnenkant .  De natuur is heerlijk traag, niet bedreigend, en iedereen kan er dingen uit oppikken die helpend zijn. Natuur is worden, zijn.

Intervisie

Intervisie is een moment waarin we samen met een groep  kijken naar vraagstukken die zich in de taak, het werk voordoen. In een leergesprek begeleiden we die naar goeie oplossingen. Meestal zijn de oplossingen al in de groep aanwezig, en is het gewoon een kwestie van ze op te laten komen.

Leiderschapscoaching,

Mijn coaching van leiders is gericht op processen die de leider in gang zet in de organisatie. We focussen op welke interventies helpen om de organisatie vooruit te helpen in de richting van de gewenste ontwikkelingen. Ik adviseer leiders in het aanpakken van hun veranderingsprocessen.

Psycho-educatie

Ik geef lezingen en workshops rond thema’s, vaak als opstap naar een langer lopend programma.

  • rond burn-out: doel is vooral mensen een kader te geven over wat er gebeurt met energie als je die niet goed gebruikt, wat zijn dan de gevolgen: een inzicht in burnout, depressie,… . Wat zijn symptomen, hoe ontwikkelt zich dat, wetenschappelijke inzichten, preventiemogelijkheden.

Coaching van ouders in opvoedingssituaties:

Ouders zoeken hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren en steunen om hun talent, hun wezen te ontplooien. Ik coach ouders en kinderen vanuit een waarderende benadering.

Ik bouwde doorheen mijn loopbaan een varièteit aan expertise op:  gespreksvaardigheden, therapeutische technieken, ontwikkeling van vorming en –trainingsprogramma’s, ervaringsgericht leren, en de combinatie van focussen én improviseren. Ik woon en werk in Hasselt, ben gehuwd met Alec, en mama van Nele en Dries.

Recente opleidingen

  • Contextuele hulpverlening basisopleiding (bij ‘leren over leven’, Antwerpen)
  • Appreciative Inquiry Certificat in Positive Business&Society Change
  • Creatieve interactie (jaaropleiding van educatieve academie in Berchem)
  • Procesbegeleiding en ervaringsleren (Outward Bound Leuven).
  • Oplossingsgericht coachen (Ilfaro)

 

Contact
Kristel Franssen
Sint-Gertrudisstraat 28
3511 Kuringen

werkt ook vanuit:

Hoeve Corfs
Herenstraat 23
3830  Wellen

kristel.franssen@evenwicht.be

0474/10 54 73

 

 

 

Leave a Reply