Jobcoaching

Jobcoaching

Jobcoaching is geschikt voor werknemers die belemmeringen ondervinden in het functioneren op het vlak van werk. Jobcoaching kan over specifieke onderwerpen gaan zoals bv. omgaan met stress, beter communiceren, beter leidinggeven, omgaan met belemmerende overtuigingen… Jobcoaching is meestal op vraag van de werkgever in samenspraak met de werknemer en gericht op: Het verwerven van zelfinzicht […]

Evenwicht bemiddelt bij conflict

Evenwicht bemiddelt bij conflict

Bemiddeling is een basishouding en methode om conflicten op te lossen met de ondersteuning van een ‘derde’ bemiddelaar. De bemiddelaar is een derde partij die tijdelijk aan een systeem wordt toegevoegd. Zijn aanwezigheid schept ruimte en maakt iets nieuws mogelijk tussen de betrokkenen. De bemiddelaar helpt de betrokken partijen met elkaar te ‘middelen’, te ‘dialogeren’. De […]