Partners

Evenwicht werkt en floreert in een wereld van verbinding met andere mensen en organisaties. Samen creëren is onze natuurlijke staat van zijn. Open, creatief, respectvol en wederkerig.

De Werf

In de werf vinden Kessels & Smit, Stebo en Evenwicht elkaar rond één gezamenlijke wens: bijdragen aan een samenleving die bouwt op sterkten van mensen, op verbinding, op samenwerking aan een toekomst die duurzaam, humaan en hoopvol is.  De werf organiseert het Appreciative Inquiry Lerend Netwerk , de Appreciative Inquiry Wereldconferentie 2012  en de Vlaams-Nederlandse AI-ontmoetingen.

Nieuwmakers

‘Het leven barst van de verhalen. Nieuwmakeker zoekt ze op in jouw organisatie. Zodat wat goed is nog beter wordt. Evenwicht-collega Griet Bouwen is initiatiefnemer achter Nieuwmakers. Met haar scherpe observatievermogen, prikkelende vragen en bezielende schrijfstijl brengt zij kracht in organisaties aan de oppervlakte. Met generatieve nieuwsprojecten, workshops generatief verhalen vinden en delen en pop-up nieuwsteams dragen zij en haar team bij aan bloeiende organisaties, voor een bloeiende samenleving. Info: www.nieuwmakers.be

RESOC Mechelen 

Een constructieve samenwerking met de projectontwikkelaars van RESOC-Mechelen leidde tot de ontwikkeling van enkele innoverende begeleidingsvormen voor uitdagende doelgroepen zoals jonge laaggeschoolde vrouwen, en later ook jongens en voor oudere werkzoekenden. In ‘projecten en ontwikkeling’ meer daarover.

Collega ondernemers 

Niet alleen binnen het gezelschap van Evenwicht wordt veel samengewerkt tussen de zelfstandige partners. We genieten ook van inspirerende gezamenlijke opdrachten en vernieuwende ontwikkeling en doorverwijzing naar andere specialisten. Mensen waarmee we onder andere graag samenwerken zijn Wim Stevens, Peter Van Hecke,  Antante Continuo, Auticoach Philip Willems.

Stebo

Samen met Stebo legden we al een hele ontwikkelingsweg af. We creëerden samen Vuurwerkt en legden samen de basis onder het loopbaancentrum Loopbaanwijzer, waarin we vandaag nog bijdragen als loopbaancoaches. Collega Marijke draagt als ondernemerscoach bij aan Ondernemersatelier. Collega Griet is deeltijds stafmedewerker bij Stebo.

AI100

In ons werk met Appreciative Inquiry ontmoetten we de bezielers van het Nederlandse AI100-projectResearch to Improve , Cees Hoogendijk en TNO Management Consultants. We dragen bij aan het AI100 -leertraject en werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en projecten. Met veel plezier en inspiratie overigens.

Cubrix, organisaties naar een hoger plan tillen

Marcel Van Marrewijk, bezieler van Research to Improve, schreef in 2011 het boek ‘Cubrix’. Een inspirerende visie op organisatieontwikkeling, vinden we. En daar gaan we wat mee doen. Samen met Marcel en met de mensen van Inspinazie ontwikkelen we een nieuw programma dat organisaties inspireert tot natuurlijk ontwikkeling. Een verrrassend programma wordt het,  met inzicht, doorzicht en theater!

De hele olifant in beeld

Dit schitterende inspirerende boek van Marja De Vries is een belangrijke inspiratiebron voor onze missie en de manier waarop we bij Evenwicht naar ons werk en onze maatschappelijke bijdrage kijken. Marja was al te gast op het team van Evenwicht, en samen met haar zetten we  heel binnenkort nog nieuwe stappen in de ontwikkeling van onze visie en werkvormen.

 

 

 

 

 

Leave a Reply