privacy loopbaanbegeleiding

De loopbaanbegeleiding door Evenwicht wordt gecoördineerd door Cor-ioli bvba. Verantwoordelijke voor het goede beheer van administratieve formaliteiten, kwaliteitszorg en privacybeheer is in handen van Kristel Franssen, partner in Evenwicht en vennoot bij Cor-ioli.  

Hierna zoomen we in op het privacybeleid dat Cor-ioli en Evenwicht hanteren.

Privacy en gegevensbescherming

Cor-ioli hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je veiligheid. Hieronder vind je de richtlijnen die we hanteren om je persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Privacybeleid van Cor-ioli

De gegevens die wij als gemandateerd loopbaancentrum over de burger van de VDAB verkrijgen en verzamelen, worden enkel gebruikt in het kader van de dienstverlening van de loopbaancheque. Als loopbaancentrum zullen we in opdracht van VDAB en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) de loopbaanvraag van de burger inventariseren en het POP bewaren in het kader van controle van de dienstverlening. De verwerkersovereenkomst die het loopbaancentrum moet ondertekenen, bevat verdere afspraken rond gegevensbescherming in het kader van loopbaanbegeleiding.

Cor-ioli neemt je privacy ernstig. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke gegevens enkel in het kader van de dienstverlening voor loopbaanbegeleiding. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en nooit doorgegeven aan derden.

Jouw gegevens worden bewaard in afgesloten kasten. Wij houden je officiële dossier 10 jaar bij. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Neem contact op met Cor-ioli als je vragen of zorgen hebt over je privacy. Je kan ons ook vragen om de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te laten inkijken en ons verzoeken om deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Wij streven er naar om persoonlijke gegevens veilig te stellen door gebruik van gepaste maatregelen en processen.

De informatie die Cor-ioli over jou verzamelt

Cor-ioli vraagt naar specifieke persoonlijke gegevens. Wij vragen je om informatie te verstrekken om de loopbaanbegeleiding op een vlotte manier te laten verlopen, om op jouw verzoek naar informatie te reageren, om een relatie met jou op te bouwen en jou te ondersteunen, om nazorg te doen.

Cor-ioli kan gegevens verzamelen wanneer je met ons contact hebt opgenomen voor een aanmelding voor loopbaanbegeleiding.

Wanneer je met ons contact opneemt, telefonisch, via mail, of tijdens een eerste gesprek kunnen we jou de volgende gegevens vragen: de loopbaancheque op jouw naam, jouw klantnummer en chequenummer. Daarnaast verzamelen we nota's over de begeleiding (op papier of digitaal), jouw contactgegevens, de POP (is het formeel eindresultaat van een begeleiding vermeld in het BVR Loopbaanbegeleiding), gegevens kansengroep indien van toepassing.

Cor-ioli gebruikt je persoonlijke gegevens in het kader van de dienstverlening loopbaanbegeleiding. De informatie die je verstrekt, blijft strikt vertrouwelijk. De informatie wordt door Cor-ioli met maatschappelijke zetel - Sint Gertrudisstraat 28 3511 Kuringen - en ondernemingsnummer BE 0810 500 524 verzameld en verwerkt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking voor de volgende algemene doeleinden of voor andere wettelijke toegestane doeleinden.

  • Verwerken van je contract van de gevraagde dienst
  • verbeteren van onze diensten
  • contact met je op te nemen

Onze zakelijke partners (onderaannemers)kunnen persoonlijk gecontacteerd worden door de klant of jouw aanvraag kan telefonisch of via mail aan hen worden doorgegeven. Op die manier stellen we hun in staat de opdrachten uit te voeren. Zij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen (verwerkersovereenkomst).

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie: Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Drukpersstraat 35 1000 Brussel - tel: +32 (0)2 274 48 00 email: commission@privacycommission.be. Ontdek wat het gezelschap van Evenwicht nog meer voor je kan betekenen