Evenwicht voor jou

En toen vroeg de zoeker:
'waar vind ik nu dat evenwicht? In deze wereld is alles zo belangrijk!'
'Vlakbij', zei de wijze, 'blijf op je eigen weg, en ga voor wat je werkelijk wil.'

Zingevend leven, werken en organiseren.
Evenwicht helpt je balanceren.


Erkend centrum voor Loopbaanbegeleiding | Leiderschapsondersteuning
Organisatie-advies | Teamwerk | Leren

Evenwicht, een verhaal van mensen die graag samenwerken


Het is in samen dat we elkaar vinden. In samen leren. Samen van betekenis zijn voor anderen. Onze ervaringen delen. Er zijn voor elkaars vragen. Dromen over morgen, en dankbaar zijn voor het geschenk dat we mogen brengen in de levens van mensen, teams en organisaties.

Boven: Rudi Timmermans, Maarten Van den Eynde, Kristel Franssen | Midden: Griet Bouwen, Kristl Lambrechts, Arno Vansichen | Onder: Koen Salaets | Niet op de foto: Raf Vangompel, Marie Droogmans en Wim Croonen.

Waarvoor we staan

Het gezelschap Evenwicht werkt vanuit drie fundamentele principes. Eén: het leven vormt een onuitputtelijke bron van groeikracht. Twee: de draden van het leven zijn allesomvattend verweven waardoor alles met elkaar in verbinding staat. Drie: voor alles en iedereen is er een thuis, een plek van rust en groeikans. Een plek om in vrede te leven, te zorgen en te werken.

Als coaches, counselors, therapeuten, procesbegeleiders, adviseurs, schrijvers en opleiders willen wij gefnuikte groei nieuw leven inblazen. We willen er zijn voor mensen die met taaie vraagstukken worstelen. Voor leiders die resultaatsgericht én menswaardig willen organiseren. Voor groepen die hun natuurlijke cadans in samenwerking willen hervinden. Voor organisaties die hun missie willen ijken op wat de wereld nodig heeft.

We helpen mensen, groepen en organisaties naar een nieuw punt van evenwicht. We doen dit zorgzaam en grondig waardoor we moeilijkheden en weerbarstige vragen tot een levenskrachtige levensles transformeren.

Professioneel en verbonden met talrijke mensen en groepen dragen we zo bij aan een wereld waarin het vaker goed is om te leven.

>> Lees meer over onze visie op leven, werken, samenwerken.

Ontdek wat het gezelschap van Evenwicht nog meer voor je kan betekenen